Nybyggnad, om- och tillbyggnad Bostad, fritidshus, kommersiell fastighet, industri, planer mm.
  • Idéskisser, 3D visualisering, fysiska modeller.
  • Bygglov
  • Projektering
  • Samordning el/vent/konstr/akustik…
  • Upphandling
  • Projektledning/Samordning