Studio Salmonsson AB arbetar med arkitektur, interiör och design - från första idé till produktionsritningar. Vi levererar även helhetslösningar från idé till färdigt projekt. Kunderna är främst företag, myndigheter och till viss del privatpersoner, och projekten gäller kontor och butiker, hotell och restauranger, bibliotek, kyrkor och bostäder. Vi arbetar med ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, och i nätverk med andra resurser och tekniker som vi anpassar till projektens storlek och behov.

Studio Salmonsson AB drivs av Olle Salmonsson, arkitekt SIR/MSA.